Czy technologia informacyjna to informatyka?

Kiedy myślisz o informatyce, co przychodzi Ci do głowy? Języki programowania? Algorytmy? Systemy sprzętowe i programowe? Jeśli jesteś jak większość ludzi, Twoja odpowiedź prawdopodobnie obejmuje oprogramowanie, sprzęt i systemy – ale nie dane.

W rzeczywistości informatyka jest prawie zawsze definiowana jako badanie teoretycznych podstaw programowania komputerowego i modeli matematycznych używanych do opisywania komputerów i obliczeń. Tak więc, chociaż technologia informacyjna obejmuje badanie programów (informatyka) i danych (informatyka), tylko ta ostatnia jest powszechnie uważana za informatykę.

Słowo „komputer” po raz pierwszy pojawiło się w druku w 1613 r., kiedy to zostało użyte do opisania osoby, która wykonywała obliczenia lub obliczenia dla celów naukowych lub innych. Słowo „nauka” pochodzi ze średniowiecznego języka francuskiego w XIV wieku i początkowo odnosiło się do każdego systematycznego zbioru wiedzy. Wywodzi się z łacińskiego scientia, które można również przetłumaczyć jako wiedza lub systematyczna wiedza.

Nie dziwi więc fakt, że w odniesieniu do różnych aspektów technologii stosujemy różną terminologię: Na technologię informacyjną składa się zarówno informatyka (teoretyczna inżynieria oprogramowania), jak i nauka o informacji (badanie informacji). Podczas gdy informatyka zajmuje się tym, jak działają komputery (i wymyślaniem sposobów, by działały bardziej efektywnie), technologia informacyjna skupia się na tym, jak komputery są wykorzystywane do rozwiązywania problemów.

Więcej na: ladytech.pl