20 września, 2021

Meblu

Lifestyle Blog

Inwentaryzacja 3D

Inwentaryzacja w jej klasycznym ujęciu kojarzona jest z niezwykle czasochłonnym i wymagającym procesem, którego wyniki często nie mogą zostać uznane za wiarygodne. Oczywiście, przy przeprowadzaniu jakichkolwiek inwentaryzacji musimy się liczyć z tym, że szczególnie w przypadku wykorzystania skanerów ręcznych, które obsługiwane są przez ludzi, musimy mieć na uwadze możliwość wystąpienia marginesu błędu. W doborze odpowiedniej metodologii do przeprowadzenia inwentaryzacji 3D powinniśmy dążyć do jak największej optymalizacji i automatyzacji procesu skanowania. Dzięki temu pozyskane przez nas dane będą mogły posłużyć nam w dalszych etapach naszej realizacji.

Firma VPI Polska posiada ofertę inwentaryzacji 3D obiektów budowlanych, środków transportu, odpowiada również na zróżnicowane potrzeby budownictwa w całej Polsce. Inwentaryzacje 3D składają się z kilku kluczowych elementów, które muszą zostać przeprowadzane z największą dokładnością i precyzją. Takie działania wymagają dużego doświadczenia, wiedzy i umiejętności – w innym przypadku niestety nie mogłyby zostać uznane za wiarygodne. Pierwszym etapem przeprowadzania inwentaryzacji będzie oczywiście wykonanie skanu 3D. Na jego podstawie można dokonać analizy stanu budynków, w którego skład wchodzi badanie pionów i poziomów, a także inwentaryzacje 3D instalacji i konstrukcji. Na tym etapie pojawia się też możliwość wychwycenia potencjalnych kolizji, a wraz z nim opcja na opracowanie planu, który pozwoli im przeciwdziałać. Tego typu aspekty i możliwości, jakie daje nam inwentaryzacja 3D mają bezpośredni wpływ na optymalizację kosztów i skrócenie czasu pracy. Inwentaryzacja 3D zabytków pozwala na stworzenie szczegółowej i precyzyjnej dokumentacji, która będzie w szczegółowy sposób opisywała ich stan zastany. Możliwość stworzenia opcji na wirtualny spacer czy wykreowanie modelu wirtualnej rzeczywistości to aspekty, które bezpośrednio wpływają na przenikanie się inwentaryzacji 3D z nowościami technologicznymi, a także pozwalają na skorzystanie z ich pełnego potencjału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *