Jak wygląda instalacja igłofiltrowa?

Igłofiltry to wciąż jedne z najchętniej wykorzystywanych urządzeń do obniżania poziomu wód gruntowych oraz przygotowywania terenu pod realizację projektów budowlanych. W zależności od typu terenu – jego rozmiaru, poziomu wód gruntowych oraz stopnia konsolidacji – instalacja igłofiltrowa może wyglądać zgoła inaczej.

Budowla instalacji z igłofiltrami 

Igłofiltry tu urządzenia zakończone filtrem, które wprowadza się w głąb ziemi. Zasysają one wodę, odprowadzając ją z danego obszaru. Najczęściej końcówka igłofiltra wprowadzana jest na głębokość między 4 a 6 metrów. Powyżej poziomu gruntu, igłofiltry łączone są z systemem kolektorów. Są one ustawiane w ciągu, a w ich instalacji stosuje się łuki, rury przelotowe i łączniki. Po podłączeniu kolektorów do pompy (agregatu pompowego) wytwarzane jest podciśnienie. Powoduje ono zasysania cieczy z gruntu. 

Następnie, pobierana woda wydalana jest poza system. Najczęściej – przez system rurociągów lub węży zrzutowych – odprowadza się ją do osobnych zbiorników lub na inny teren. Na jedną instalację igłofiltrową może składać się nawet kilkadziesiąt lub więcej urządzeń. Polecamy korzystać z pomocy hamer.pl, specjalizujących się w instalacjach igłofiltrowych o każdym rozmiarze. 

Ilość wykorzystanych igłofiltrów zależy od potrzeb zleceniodawcy. Jeden poziom igłofiltrów pozwala obniżyć poziom wód do 4 metrów. Końcówkę igłofiltrów wprowadza się na głębokość 1-2 metrów poniżej zamierzonego poziomu. Czas działania instalacji również ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia. Często proces odwodnienia traw aż do momentu, gdy zakończy się prace na danym terenie.